The Art of Fermentation – 2 Days

The Art of Fermentation : Yeasted Bread

ชั้นเรียนนี้เป็นความรู้ในการทำขนมปังขั้นพื้นฐาน ถึง ขั้นกลางที่มีขั้นตอนมากขึ้น เพื่อให้ขนมปังมีรสชาติและเนื้อสัมผัส ที่ดีขึ้น

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละขั้นตอนของการทำขนมปัง : การเตรียมวัตถุดิบ การนวด การหมัก การขึ้นรูป และ ทำความรู้จักกับชนิดของขนมปังที่หลากหลาย

นอกจากภาคปฏิบัติ ยังมีภาคทฤษฎี ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจสูตรขนมปัง เพื่อให้สามารถต่อยอด ปรับปรุงสูตร และ สร้างความพร้อมในการทำขนมปังขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาและขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น

ประเภทของขนมปังที่สอนในชั้นเรียน เน้นตามวิธีการผสม หมัก และ ชนิดของขนมปัง รวมถึงการใช้ไฟที่แตกต่างในการอบ ได้แก่
– Hard Rolls (direct dough, lean bread with autolyse technique)
– Cinnamon Rolls (direct dough, enriched bread)
– Brioche (direct dough, rich bread with overnight retard)
– Cranberry, Raisin & Walnut Bread (indirect dough, lean bread, poolish method)
– Seeded Sandwich (indirect dough, lean bread, sponge method with soaker)

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน
เวลาเรียน : 8:30 – 16:30 น.
จำนวนผู้เรียน : 4 คน
ราคา : 11,000 บาท
สิ่งที่รวมในค่าเรียน : ภาคเรียนปฏิบัติและทฤษฏี สูตรขนมปัง (5 สูตร) อาหารกลางวัน และ ขนมปังของผู้เรียน

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานในการอบขนมปังมาก่อน หรือ ท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ แต่ยังอบขนมปังได้ไม่หลากหลาย และ ต้องการได้รับความเข้าใจมากขึ้น

20180225_1459041252840648.jpg

3841

3840

3829

384420180225_1454291959417526.jpg