A Complete Guide to Sourdough – 3 Days

ชั้นเรียนนี้ เกิดจากที่หลินต้องการแบ่งปันทักษะการทำ sourdough bread ที่มากขึ้น เพื่อให้คนไทยเรามีขนมปังดี ๆ ได้รับประทานกันกว้างขวาง และ อยู่ภายใต้แนวคิด ดังนี้1. ขนมปังที่เป็นมิตรกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ2. ขนมปังที่เน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าไทย3. เป็นการแบ่งปันความรู้ในการทำ sourdough bread ทั้งเรื่องการหมัก การจัดการโด เทคนิคต่าง ๆ และ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบหลายรูปแบบให้กับผู้เรียน คุณสมบัติของผู้เรียน ควรมีทักษะในการทำ sourdough bread แบบเริ่มต้นก่อน เพราะ เราจะข้ามขั้นตอนวิธีการดูแล เพาะเลี้ยง การจัดการ และ การเก็บรักษา sourdough starterรวมถึง ไม่ได้สอนทฤษฎีเรื่อง สูตรขนมปัง formula … Continue reading A Complete Guide to Sourdough – 3 Days

Panettone & Pandoro – 2 days

Italian Festive Breads : Panettone & Pandoroขนมปังหวานของชาวอิตาลี ในกลุ่ม Grandi Lievitati (large leavened breads) ที่นิยมรับประทานกันช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ปาเนตโตเน มีถิ่นกำเนิดที่ Milan มีลักษณะรูปทรงกระบอก ความสูงประมาณ 12-15 CM น้ำหนักที่นิยมอบ คือ 1,000 750 และ 500 กรัม วัตถุดิบที่ควรมีในสูตรต้นตำรับได้แก่ ลูกเกด ผิวส้มเชื่อมหรือผลไม้ตระกูล Citrus เนย ไข่แดง น้ำตาล วนิลา ปันโดโร จาก Verona จะมีรูปทรงดาว … Continue reading Panettone & Pandoro – 2 days

The Art of Fermentation – 2 Days

The Art of Fermentation : Yeasted Bread ชั้นเรียนนี้เป็นความรู้ในการทำขนมปังขั้นพื้นฐาน ถึง ขั้นกลางที่มีขั้นตอนมากขึ้น เพื่อให้ขนมปังมีรสชาติและเนื้อสัมผัส ที่ดีขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละขั้นตอนของการทำขนมปัง : การเตรียมวัตถุดิบ การนวด การหมัก การขึ้นรูป และ ทำความรู้จักกับชนิดของขนมปังที่หลากหลาย นอกจากภาคปฏิบัติ ยังมีภาคทฤษฎี ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจสูตรขนมปัง เพื่อให้สามารถต่อยอด ปรับปรุงสูตร และ สร้างความพร้อมในการทำขนมปังขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาและขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ประเภทของขนมปังที่สอนในชั้นเรียน เน้นตามวิธีการผสม หมัก และ ชนิดของขนมปัง รวมถึงการใช้ไฟที่แตกต่างในการอบ ได้แก่– Hard Rolls (direct dough, lean … Continue reading The Art of Fermentation – 2 Days

Sourdough Bread Baking – 2 Days

Sourdough Bread Baking ชั้นเรียนนี้เป็นความรู้ในการทำขนมปังยีสต์ธรรมชาติ จาก Sourdough Starter ทั้ง 2 รูปแบบ คือ Liquid และ Stiff ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติ วิธีการเตรียมและดูความพร้อมของ Starter และ Levain การใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกัน เทคนิคการนวด การควบคุมอุณหภูมิโด การหมัก การขึ้นรูป การกรีดผิวขนมปัง การอบ ที่ทุกขั้นตอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และ ส่งเสริมกัน ให้ได้มาซึ่งขนมปังที่เราถูกใจทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึง ความหอมจากเปลือกขนมปังส่วน ภาคทฤษฏีเพื่อให้เข้าใจในยีสต์ธรรมชาติมากขึ้น การเพาะเลี้ยงยีสต์ การให้อาหาร การเก็บรักษายีสต์ และ ความเข้าใจในสูตรขนมปัง เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถปรับปรุง … Continue reading Sourdough Bread Baking – 2 Days

100% Whole Wheat Bread Baking : Yeasted Bread – 2 Days

100% Whole Wheat Bread Baking : Yeasted Bread ชั้นเรียนนี้เป็นความรู้ในการทำขนมปัง 100% โฮลวีท ในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากวิธีการทำขนมปังชนิดอื่น ทำให้ได้ขนมปัง 100% โฮลวีทที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ทานง่าย และ มีรสชาติที่ถูกใจ ผู้ทานจึงได้รับความสุขจากการทานขนมปังเพื่อสุขภาพมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติ และ ภาคทฤษฎีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสูตรขนมปัง และสามารถที่จะพัฒนารสชาติ ปรับปรุง ดัดแปลงสูตรจากขนมปังขาวเป็น 100% โฮลวีท หรือ คิดค้นสูตรขนมปังของตัวเอง สูตรขนมปังที่สอน ได้เลือกสรรมาอย่างดี จากสูตรของ Lynn Loaf ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน ในแง่ของวัตถุดิบ เนื้อสัมผัส รสชาติ รวมถึงได้คำชมเชยจากลูกค้า … Continue reading 100% Whole Wheat Bread Baking : Yeasted Bread – 2 Days